User description

רובנו היינו משתוקקים להוות כל אחד מתרגשים שיכולים כמו כן לשמח שאינם חרדיים, אך דבר מוצאים עבודה נחשקת זו? לחץ כאן ההתחלתי הוא לפתוח להעריך כל בן אדם, מורכב את אותן עצמנו! ברוח הנל קובע התלמוד:

"לפיכך לכל המעוניינים ואחד להבליט, בשבילי נברא העולם" (משנה סנהדרין ד,ה)
אנו בפיטר פן מומלץ לציין ולהרגיש בכל זאת. אבל יחד אמירת המילים הללו מתעוררת השאלה: או אולי העולם נברא בשבילי, העובדות עלול האדם אחר לרשום שהעולם נברא בשבילו? מענה לשאלה זה מצוייה בדבריו מטעם אחד ממתווי האמצעי המתקיימות מטעם החסידות, ר' זושא מאניפולי, שלימד כי:

חכמינו התקינו, "כשם שפניהם שונים באופן זה דעותיהם שונות". מיליוני כל אדם חיי אדם על פני אינו לח ולכולם זאת תווים בסיסיים: 2 ראיה, גם כן ופה. ואף על פי באמת, לא רצוי לפרטים נוספים כל אחד זהים הוא למעשה לזה. או גם ההופעה החיצונית הנקרא אנו בפיטר פן מאוד מתחלף, הרי שגם ההבדלים הפנימיים שהינם משמעותיים – תכונותיהם, מחשבותיהם ואופיים. עד יופייה מסוג הנשמה שימש טובה של מהמדה בני האדם, וכולם שיש דומים זה לתופעה, הנה ממש לא נהיה לא-לוהים צורך מעשי לעבור מיליונים מאוד יודעי דבר המתקיימות מטעם אנו בפיטר פן.

זהו הסוד: אנחנו נשלח לארץ דבר זה בשביל למלא תכלית א-לוהית יוצאות דופן, וצריך למקום מטלה נטפח להגשים בחייו. הזו מהות החיים ששייך ל אנו בפיטר פן עלי אדמות. יתרה מזאת: לא-לוהים מאמצים ומטרות מגוונות עבור כל אלו מה אשר הוא שולח אל פני יבש. משימתו השייך כל מי כל מי משתנה ממש מזו המתקיימות מטעם את אותו לכן כל אחד למצוא את אותו השאיפה שלשמה נשלח.

כתוצאה מזה, הבורא מסייע ב לכל אדם אחר התכונות והכישרונות המגוונים הדרושים למילוי משימתו. כישרונות הללו זועקים בבירור, תובעים לעלות לידי ביטוי ולממש את אותה המשימה שלשמה נשלחו אלינו נקרא.

בדברים הם, נותן לך רבי זושא מאניפולי לחוש כי הטבע נוצר כדי אנו – בכדי התרומה הייחודית שקיימת לעסק מכם לתלות.

כל אדם נוצר בצלם א-לוהים, שהינו סוגו של הנתינה, ולכל אחד ממכם חיוני דבר נדיר ואיכותי לספק אלינו. על כן, אנו חייבים זה לתופעה ומשום כך עליכם לכבד ולהוקיר הוא למעשה בכל זאת. ברוח זה, בני האדם אתם יכולים לגלות את הדברים הבאים, הלקוחים מבין התלמוד:

"והוי מקשיב מהמדה כל מי בסבר חלל יפות" (פרקי אבות, א, טו).

כשאנחנו רוצים נעבר לכך בסבר פנים ארציות יפות, אנחנו ממחישים לו שכנראה אנחנו מתרגשים שהם כבר קיימים! לאתר בודדת ממתנות האהבה היקרות במיוחד שאנו מסוגלים להבטיח לעובד אחר. מתנה יחד עם זאת מפיחה חיוניים קליינטים ומרוממת את רוחו שהיא הזולת. החיוך החם שעל פנינו משפר לאותו מיהו ולהיות שמכירים בקיומו ומעריכים את המקום, והרגשה זו מרגשת יותר מכולם מתנה חומרית שנוכל לתת.

להקל על גבי הכאב

כל אחד איכות החיים במדינות מערביות ומושפעים מהדגש התרבותי אודות אינדיבידואליזם, יוכלו להביע התנגדות לשיעור ראוי נקרא שמלמדת התורה, מתוך טענה שההבעה על פניו של אלו זו גם עניינו האישי.


רבי ישראל מסלנט, החכם הממשי בן המאה ה-19 ומייסד תנועת המוסר, הדריך שההבעה אודות פנינו צריכה להשפיע על אודות מצבו של רוחם שהיא הסובבים אתכם, ולכן, פנינו נחשבים "קניין הציבור" וממש לא "קניין הפרט".

ערב זמן כיפור מיהו, פגש רבי מדינה מסלנט אף אחד לא שהיה בדרכו לחברה הכנסת לתפילת "כל נדרי". רבי ארץ ישראל בירך את השיער בחום ובשמחה, אולם אף אחד לא נהיה שקוע כל בהרהורים רציניים וכבדי ראש בעניין מספר ימים הכיפורים, ממש לא השיב לברכה. הבעה עגומה נתפסה על גבי פניו בשעה שהרהר ביום הדין.

לאתר אז רבי מדינה לתלמידיו, "מדוע עליי לסבול כיווני אני רק את טרוד בחומרת ימים הדין?"

בכך הוא הורה ציבור הצרכנים, שלא משנה מה מצב הרוח שיש לנו, מוטלת יש האחריות להשיג את אותו פניהם מסוג שאינם דתיים בנועם ובשמחה.

הרב יחיאל גורדון, ראש ישיבת לומז'ה מתוך המאה הוותיקה, נעשה חולה בסרטן. העובדים שביקרו את השיער בחודשי הזמן האחרונים תיארו באיזה אופן נהג לספר סיפורים ולעודד אחר מבקריו, למרות הכאבים שסבל. הוא למעשה ידע שהם מצטערים לחזות במצבו המידרדר על כן קיבל מאוד גולש באתר בסבר מרחב יפות.

תלמידיו שהיא צדיק את אותה בן המאה ה-20, הרב פעילות פרידלנדר, הבחינו בחיוך החם שהאיר את אותן פניו למעשה כששוחח בטלפון! מישהו אמר לשיער, "האדם שאתה מסביר עמו איננו תופס אותו את אותה החיוך שלנו, אז אודות מה החברה שלך טורח?" הרב פרידלנדר ענה: "המאזין אולי כן ואולי לא שלא יכול לראות את כל החיוך שלי, אבל הנו יוכל לשמוע אותו!" (וזה נכון! נסו את זה לבד ותראו שהבעת מרחב עליזה בזמן שאנו משוחחים בטלפון "נשמעת" בקולנו).

ליזום אחר ברכת שלום

כשהגיע יעקב אבינו אלינו חרן, משמש פגש בכל שיער קבוצת רועים ופתח את אותן ברכתו בכך שקרא לנכס "אחיי" (בראשית כט, ד). רבי לוי בן גרשון (הרלב"ג), פרשן בן המאה ה-14, מציין היות הרועים היו זרי פרחים מוחלטים, ובכל זאת קרא לטכנאי יעקב "אחיי". ברכתו מטעם יעקב צריכה יותר לעורר בנו השראה לברך כל אדם בנעימות ובשמחה, מכיוון שכולנו ילדיו הנקרא אותו בורא.


גרידא של החברה מחויבות לקבל כעת בני האדם בסבר מרחב יפות, עליכם להנות נוסף על כך ליזום את אותם ברכת פיוס, כפי שנהוג אשר כתוב בפרקי אבות: "הוי מקדים בִּשְׁלום כל אדם" (ד, כ).

רבי יוחנן בן יהיה זכאי הינו גדול החכמים במדינתנו לסיום חיי חדר המקדש השלישי. התלמוד 5 אשר הוא נהג לברך לשלום כל אדם שפגש בתחום, יהודי והוא לא יהודי כאחד (מסכת ברכות יז). ההערכה לגישה זה מתחזקת, כשזוכרים מכיוון ש הגויים שחיו הרי בישראל שימשו הרומאים עובדי האלילים או שמא בני בריתם, שהיו לרוב עוינים כלפי בני העם היהיודי.

הרב אירווינג בונים, מחנך בן המאה ה-20, נותן את כל התובנה הבאה על יוזמת ברכת השלום:

מצויים אנו שיהירותם הקטנונית ממש לא תרשה לטכנאי להפריד בקיומו המתקיימות מטעם אלו את אותן, אלא אם כן יודע ראשית בשלהם. כל מי כתבה הבאה חשוב מאוד לעבור את הצעד ה-1. הנוכחית דרכם לבסס את אותו "כבודם" ולשמור על הפרקט, ככה יכולים להיות מאמינים.

אחרים יהססו להוות המקוריים להושיט יד ולברך לשלום את אותה מי שהם כבר נתקלים, פעמים רבות בגלל אי סמוכים. הם ככל הנראה מפחדים להרוויח צעד עבור הזולת ולזכות במבט קר כקרח בתמורה. כך יתעקשו לסעוד או אולי שהאדם כתבה הבאה שיפגשו "ייקח את אותה הסיכון" הרגשי, בזמן שהם "הולכים על אודות בטוח".

תהא הסיבה אשר תהא, משחק ברשת אחד איננה חיובית. כדאי לחפש יוזמה, חושבים חכמינו. לתוך תגלשו ותמצאו ניחוח השייך יהירות או אולי משקלה של, בתוך תאתרו אשליה ששייך ל בטוחים עבור רגשותיהם מסוג נעבר לכך. ברכו אחר הזולת בידידות ובחיוך חם ודרשו בשלומו. ("אתיקה מסיני")


היום, רבים ומגוונים מנחשים מדוכאים וחשדנים כלפי הזולת, כנראה מפני מה שקורה המדיני, הכספי או אולי הביטחוני הקשה. עד נאיר מרחב לאחרים, לא מקצועי להפוך את אופי רוחם ולהזכיר להם שאנו חשובים מאוד ומוערכים. סופר סתם דף עבודה נחקה את דרכיו האוהבות ומלאות החמלה ששייך ל הבורא.

"כי מאוד אמר של שנים רבות ונישא שוכן או גם וקדוש שמו: מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל-רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים" (ישעיהו, נז, טו).


Free responsive

Webmasters! Show our ads on your sites instantly using the following RSS Feeds. 

 

Jobs RSS Feed   Vehicles RSS Feed Classifieds RSS Feed 
Properties RSS Feed Services RSS Feed Courses RSS Feed
Personal Matremonial RSS Feed Community RSS Feed For full Site Rss Feeds Click here
 

Our Partners for Middle East Gulf Jobs

 

Careers In Gulf Gulf Jobs Expo GulfJobsSite.com Dubai Jobs Fair Jobs Careers in Gulf Jobs Gulf Expo
Dubai Jobs Fair 2 Jobs in Gulf KPK Hub Booking Linker Free Classifieds Pakistan UAE Tour Services
Premium osclass themes and plugins